Kullanım Şartları

Bu internet sitesini (https://www.antekno.com/) (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu sitede sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

Web Sitesi Kullanım Koşulları

Bu sitede sunulan hizmetler Antekno (bundan böyle "Antekno" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır. Sitenin yasal sahibi Antekno olup, site üzerindeki her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Antekno'ya aittir. Bu kullanım koşulları gerektiğinde Antekno tarafından değiştirilebilir. Değişiklik olması halinde sitede yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Site hizmetlerinden yararlanan ve siteye giriş yapan her gerçek ve tüzel kişi, Antekno tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul etmiş sayılır. Bu sitedeki bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

Sözleşme Tanımları

Web sitesi tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan internet sitesidir.

ÜYE: Antekno'dan yararlanmak isteyenler, seçtikleri üyelik formunu eksiksiz doldurup, üyelikleri Antekno tarafından onaylanarak (doğrudan onaylanır) ve kabul edilen her bir gerçek kimlik bilgisi ile SİTE üzerindeki ilgili üyelik formunu doldurarak üye olabilirler.

KULLANICI: Antekno internet sitesini alışveriş yaparak veya alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden SİTE'ye dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE'de veya herhangi bir internet sitesinde yayınlanan veya erişilebilen her türlü bilgi, dosya, resim, program, şekil, fiyat vb. görsel, yazılı ve işitsel görüntüler.

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtası ile sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek veya tüzel kişilerle Antekno arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, e-posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı tipi, ziyaret tarihi ve saati vb.

Hizmetlerin Kapsamı

Antekno'nin, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler sınırlı olmamak üzere; Antekno'e ait https://www.antekno.com/ adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "sözleşmenin satıcıya yüklediği, malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda, taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Antekno adına ayıpsız olarak teslimidir. Antekno, site üzerinden vereceği hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri site'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş kabul edilir. Web sitesi bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Antekno tarafından belirlenecek ve sitenin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gerekmektedir. Antekno, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri yayınlaması ile yürürlüğe koymuş kabul edilir.

Genel Hükümler

SİTE üzerinden, Antekno'nun kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine veya başka içeriklere link verebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacı ile konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir.

Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtası ile erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında Antekno'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu sitelerin kullanımından doğacak zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. Antekno, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, Antekno veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Antekno'nun doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu SİTE'nin sahibi Antekno'dur. 

Bu sitede bulunan bilgileri yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar ile, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu Antekno'nun izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu sitedeki bilgilerin veya site sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, internet sitesi, software-code'ların, html kodu ve diğer kodlar vs. ile site içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi yayınlanması, online veya diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda belirtilen ve bunlarla sınırlı olmayan site yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Antekno ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

KULLANICI ve ÜYE, Antekno hizmetlerini, Antekno bilgilerini ve Antekno'nun telif haklarına tabi çalışmlarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Antekno'nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Antekno'nun yazılı izni ile mümkündür.

Antekno, SİTE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "İnternet Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanılabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Antekno aynı zamanda, KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanılabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. 

Kişisel bilgiler ender olarak Antekno için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Antekno'nun işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu SİTE Kullanım Koşulları dahilinde Antekno tarafından açıkça yetki verilmesi hallerde Antekno, Antekno hizmetleri, Antekno bilgileri, Antekno telif haklarına tabi çalışmaları, Antekno ticari markaları, Antekno ticari görünümü veya bu SİTE vasıtası ile sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Antekno, blog sitesine erişilmesi, sitenin veya sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programlarının vs. kullanılması sebebi ile, sözleşmenin ihlali, haksız fiil veya başkaca nedenlere binaen, doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Antekno, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

Bu siteye ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi veya sitenin kullanılması ile Antekno'nun, kullanım/ziyareti sonucunda, doğabilecek her türlü sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Sözleşmesinin Devri

Antekno, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak kullanıcı ve üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Antekno işbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Antekno açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Antekno'nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Uygykanacak Hukuk ve Yetki

İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi"ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve yetkili mahkemenin ve icra dairelerinin tespiti uygulanacak hukukun kanunlarına göre belirlenir. Antekno'nun, kullanıcı ve üyenin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Yürürlük ve Kabul

İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi", Antekno tarafından web sitesinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar ve üyeler, işbu sözleşme hükümlerini siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Antekno, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

Web sitesinden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için çerezler kullanılır. Bu web sitesine giriş yaparak çerezleri kabul etmiş olursunuz.